KONKURS PLASTYCZNY ,,WODA W MOJEJ OKOLICY” DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY RADOMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI, SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA DZIEŃ WODY W DNIU 22 MARCA

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Radomia w ramach realizowanego projektu LIFE14CCA/PL/000101 ‘Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia’, współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głównym celem konkursu jest prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na kwestię znaczenia wody w przyrodzie. Ponadto, istotną kwestią dla organizatora jest zapoznanie radomskiej młodzieży z realizowanym projektem w lokalnej przestrzeni. W tym celu zachęcamy do skorzystania ze strony projektu www.life.radom.pl by móc pogłębić wiedzę o działaniach Miasta ukierunkowanych na przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym i w zakresie suszy w Radomiu wynikającym ze zmian klimatu.

Jury powołane przez Organizatora do 28 kwietnia 2017 r. wybierze prace oraz dokona podziału nagród.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close