Prezentacja radomskiego Projektu LIFE na międzynarodowej konferencji „INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie” w Centrum Nauki Kopernik

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO to międzynarodowe, dwudniowe spotkanie (8-9 listopada) ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu.

Celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

Wydarzenie łączyło w sobie trzy formuły:

– Konferencyjną, obejmującą wystąpienia i dyskusje ekspertów oraz pytania i komentarze do wypowiedzi ekspertów przedstawione przez uczestników.

– Case studies, w której zaproszeni przedstawiciele większych i mniejszych miast regionu paneuropejskiego moderowali spotkania w mniejszych grupach osób zainteresowanych osiągnięciami miast we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza implementacji rozwiązań prośrodowiskowych.

– Wystawową, w trakcie której Organizatorzy i Partnerzy Konferencji zaprezentowali materiały nawiązujące do idei innowacyjnych miast.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close