W dniu 12/12/2016 projekt LIFE-RADOMKLIMA został zaprezentowany na forum zorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska spotkania połączonych grup roboczych ds. Adaptacji do Zmian Klimatu oraz ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej, w którym uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących m.in. Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz urzędy marszałkowskie.

Z prezentacją projektu, wystąpił Stefan Obłąkowski z firmy FPP Enviro, jednego z partnerów projektu. Po prezentacji pojawiły się pytania dotyczące równoległe prowadzonych działań „strategicznych” – Ocena wrażliwości Miasta Radomia na przewidywane zmiany klimatyczne oraz działań „wdrożeniowych”.

Prezentacja_121216_s

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close