W dniu 31 marca rozstrzygnięto przetarg na wykonanie koncepcji techniczno-technologicznych wraz z szacunkową kalkulacją kosztów do opracowanych przez Uniwersytet Łódzki pięciu, odrębnych opracowań koncepcyjnych dla projektu LIFE14 CCA/PL/000101 pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”. Najwyżej została oceniona oferta z Biura Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko” Pani Teresy Szendoł z Bielska Białej. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uprawomocnieniu się decyzji Komisji Przetargowej, co może nastąpić w pierwszym tygodniu kwietnia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Informacja z otwarcia ofert 17.03.2017

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close