1 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Gminy Miasta Radomia w sprawie projektu LIFE14CCA/PL/000101 ‘Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia’. Przedstawiono wówczas następujące prezentacje:

  • mgr inż. Lech Gawuć na temat warunków termicznych w Radomiu określonych za pomocą danych satelitarnych oraz pozamiejskich pomiarów temperatury powietrza,
  • mgr inż. Bartosz Latoszek w zakresie ekspozycji obszaru miasta Radomia na podtopienia – obecnie i w perspektywie 2050,
  • dr inż. Marzena Osuch w sprawie oceny ekspozycji przestrzeni miejskiej Radomia na zmiany klimatu,
  • dr Iwona Wagner na temat danych do oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu.

W spotkaniu uczestniczyli również goście z Malty i Włoch reprezentujący projekt LifeMedGreenRoofProject, tj. Antoine Gatt, Alberto Tosca i Massimo Valagusa. Antoine Gatt przedstawił krótko informacje o Malcie i założenia oraz rezultaty projektu. Goście wręczyli Panu Wiceprezydentowi Jerzemu zawodnikowi upominki z Malty oraz wystosowali zaproszenie na konferencję wieńczącą projekt w lipcu 2017 r.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane od dłuższego czasu ze strony jednostek urzędu dotyczące chęci obejrzenia rozwiązań duńskich w zakresie błękitno – zielonej infrastruktury, Jerzy G. Frączek – Dyrektor projektu RadomKlima w spółce Wodociagi Miejskie w Radomiu zaprezentował zdjęcia z wizyty studyjnej przedstawicieli projektu w Danii we wrześniu 2016 r.

Spotkanie Grupy Roboczej Gminy Miasta Radomia

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close