25-26 kwietnia, Radom.

Podczas XII edycji konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne” trwającej w dniach 25-26 kwietnia w Radomiu, najlepsi specjaliści opowiedzą o problemach związanych z zarządzaniem wodami opadowymi i sposobach ich rozwiązania.

Obecnie jest to jedno z większych wyzwań stojących przed współczesnymi miastami. Muszą się one zmierzyć ze skutkami zmian klimatu w środowisku, które wskutek urbanizacji uległo znacznym przekształceniom, zaburzającym naturalne funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Charakterystyczne dla zabudowy miejskiej uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalne nasilenie ilości spływających wód opadowych, przeciążenie kanalizacji, a w konsekwencji – podtopienia i powodzie. Z kolei, w czasie suchej pogody, miejskie wyspy ciepła generują mikroklimat niekorzystny zarówno dla lokalnego ekosystemu, jak i dla ludzi.

Z uwagi na nowe Prawo Wodne, jest to bardzo ważne wydarzenie, które tradycyjnie od lat stanowi w Polsce niezwykle cenną okazję do wymiany interesującej wiedzy i doświadczeń w dziedzinie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań systemowych, czego praktycznym przykładem mogą być doświadczenia wynikające z obecnie realizowanego w Polsce, pierwszego projektu o charakterze demonstracyjnym LIFE14 CCA/PL/000101 LIFERADOMKLIMA-PL, który będzie jednym z wielu tematów tejże konferencji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close