PILOTAŻOWE I DEMONSTRACYJNE ASPEKTY PROJEKTU

Aspekty demonstracyjne

Polska znajduje się w dynamicznej fazie rozwoju i znacznych inwestycji infrastrukturalnych, często wspomaganych środkami unijnymi. Inwestycje te jednak w zdecydowanej większości przypadków są rozumiane jako inwestycje w infrastrukturę szarą i rozwiązania inżynierskie. Ważnym elementem demonstracyjnym jest zastosowanie technik zintegrowanego zarządzania wodami opadowymi (deszczowymi i roztopowymi), oparte o zagospodarowanie i oczyszczanie opadu w miejscu jego wystąpienia w funkcjonującej przestrzeni miejskiej (istniejącej zabudowie). Temu służyć będą cztery obszary demonstracyjne stworzone w ramach działań B.
Kolejnym ważnym aspektem demonstracyjnym jest wskazanie możliwości adaptacji istniejących projektów do wymogów zielonej i błękitnej infrastruktury i zapewnienia wysokiej jakości przyrodniczej rewitalizowanych obszarów miejskich, w tym poprawy bioróżnorodności. Takie działanie poprawa zdolność adaptacji tradycyjnie projektowanych zbiorników wodnych do zmian klimatu jej oraz ich potencjał dla dostarczania usług ekosystemowych – również pod presją niepewnego klimatu.
Charakter demonstracyjny w zakresie oczyszczania wód opadowych ma konstrukcja sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego, skonstruowanego w projekcie LIFE+ (LIFE08 ENV/PL/000517) – system w podobnej wersji zostanie wykorzystany przy zagospodarowaniu odpływów kanalizacji deszczowej w centrum miasta, przy zrewitalizowanych Bulwarach.
W szczególności aspekty demonstracyjne będą obejmować następujące działania:

Zbiornik retencyjny na Potoku Północnym (główny dopływ Mlecznej) – realizacja zbiornika jest planowana w oparciu o nie wspierający bioróżnorodności istniejący projekt inżynierski. Celem działania jest zademonstrowanie w jaki sposób istniejący projekt można zaadaptować tak, aby poza funkcjami retencyjnymi posiadał również: i) zdolność adaptacji do zmian klimatu (np., zwiększoną bioróżnorodność, zwiększoną zdolność samooczyszczania, istotną przy niskiej jakości wody i wynikającej ze zmian klimatu wysokiej temperaturze), oraz ii) zdolność poprawy potencjału adaptacyjnego miasta do zmian klimatu (np., zwiększoną transpirację, wsparcie zieleni).

Sekwencyjny System sedymentacyjno-biofiltracyjny.

Budowa innowacyjnych rozwiązań demonstracyjnych błękitno -zielonej infrastruktury: (opisana w części najlepsza praktyka) jest zaplanowana w następujących lokalizacjach (lokalizacje nie są ostateczne):

  1. Park Ustronie (potok Malczewskiego) – przy osiedlu mieszkaniowym,
  2. Obszar Potoku Północnego – Klimatyczna Szkoła,
  3. Klimatyczne Przedszkole – przy rzece Mlecznej,
  4. Plac Jagielloński przez Teatrem Powszechnym – centrum miasta.

Taka lokalizacja zielonej i błękitnej infrastruktury zwiększy jej widoczność wśród mieszkańców miasta (budowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności) jak i wzmocni znaczenie zagadnienia adaptacji do zmian klimatu w edukacji szkolnej (szkoła, przedszkole).

Najbliższe wydarzenia

  • Brak wydarzeń

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z projektem LIFE, zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close