PILOTAŻOWE I DEMONSTRACYJNE ASPEKTY PROJEKTU

Aspekty pilotażowe:

Platforma danych GIS „Radom KLIMAT” wraz z mapami obszarów wrażliwych przestrzeni miejskiej Radomia na ekstremalne warunki pogodowe będzie pierwszą tego typu ogólnodostępną platformą pozwalającą na uzyskanie informacji i wypracowanie przez odbiorcę własnej opinii i wiedzy w zakresie zmian klimatu i możliwości adaptacji przestrzeni miejskiej. W tym drugim aspekcie, rozwiązanie można również zaliczyć do działań demonstracyjnych.

Ocena wrażliwości oraz możliwości i zdolności adaptacji przestrzeni miejskiej w mieście Radom na oddziaływania klimatyczne i ekstremalne warunki pogodowe w oparciu o zintegrowaną bazę danych jest nowym podejściem. Wypracowanie metodologii w tym zakresie może stać się oryginalnym know-how projektu z możliwością powielania w innych miastach.

Przebudowa stawów kolmatacyjnych przy zbiorniku Borki (B2) stanowi nowe podejście metodologiczne w zakresie optymalizacji procesu (w oparciu o modelowanie hydro-dynamiczne -A5) oraz działania w ekosystemie sztucznym, który jednak z czasem stał się siedliskiem cennych gatunków i wysokiej bioróżnorodności. Konieczne jest wypracowanie metodologii poprawiającej zdolnośc systemu do wychwytywania zanieczysczń oraz zachowanie warunków przyrodniczych.

Rehabilitacja rzeki „w korycie” – część rehabilitowanej rzeki Mleczna pozostaje na terenie na którym nie można dokonać jej pełnej re-meandryzacji. Planuje się wykonanie pilotażowego projektu proponującego wypracowanie metodologii i know-how dla poprawy stanu ekologicznego rzeki bez wychodzenia poza obręb jej wąskiego koryta. Taka wiedza może być przydatna dla rehabilitacji i poprawy potencjału adaptacyjnego rzek miejskich.

Najbliższe wydarzenia

  • Brak wydarzeń

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z projektem LIFE, zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close