Problem do rozwiązania:

Realizacja zapewnionego art. 5 Konstytucji RP rozwoju zrównoważonego i trwałego, wymaga osiągnięcia równowagi pomiędzy procesami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi… Aspekt środowiskowy w znacznej mierze, zwłaszcza w obliczu destabilizacji klimatu, zależy od jakości i struktury ekosystemów… Prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów jest bowiem warunkiem dostarczania przez nie usług i dóbr(usług ekosystemowych), od których zależy życie ludzkie i jego jakość. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju nie jest więc możliwe bez dostosowania się ekosystemów do zmieniających się warunków klimatycznych. Oznacza to, że ochrona środowiska, ingerencje człowieka w środowisko naturalne oraz strategie adaptacyjne muszą uwzględniać podtrzymanie wysokiej różnorodności i funkcjonalności ekosystemów, warunkujących możliwość bezpiecznego życia.

Zmiany klimatu i podejście ekosystemowe mają szczególne znaczenie w miastach, gdzie środowisko naturalne uległo znacznym przekształceniom, zaburzającym funkcjonowanie systemów społeczno-przyrodniczych… W Komunikacie KE „Zielona Infrastruktura —zwiększanie kapitału naturalnego Europy” (COM(2013) 249) podkreślono, iż organy publiczne powinny odejść od decyzji o budowaniu szarej infrastruktury (betonowej) jako substytutu dla naturalnych rozwiązań problemów. W większości przypadków bowiem, da się je rozwiązać przez inwestycje w infrastrukturę zieloną (ekosystemy lądowe) i infrastrukturę niebieską (ekosystemy wodne).

Zarządzanie opadem jest jednym z podstawowych wyzwań w większości miast na świecie i w Polsce. Znaczne uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalne nasilenie spływu powierzchniowego, migrację zanieczyszczeń, przeciążenie hydrauliczne kanalizacji i odbiorników (rzek), wykraczające poza ich zdolności adaptacyjne w czasie pogody mokrej a także zagrożenie powodziami i podtopieniami. W czasie pogody suchej, następuje spadek przeżywalności ekosystemu rzek, a przesuszenie miasta powoduje ograniczenie rozwoju roślinności, wzmocnienie efektu miejskiej wyspy ciepła, generuje niekorzystny mikroklimat zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia alergii i chorób układu oddechowego i pogarszający warunki życia mieszkańców. Przewiduje się, że zmiany klimatu, zwłaszcza w połączeniu z konwencjonalną gospodarką wodami opadowymi spowoduje dalsze nasilenie tych zjawisk.

Najbliższe wydarzenia

  • Brak wydarzeń

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z projektem LIFE, zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close