Prezentacja radomskiego Projektu LIFE na międzynarodowej konferencji „INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie” w Centrum Nauki Kopernik

 

 

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO to międzynarodowe, dwudniowe spotkanie (8-9 listopada) ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu.

 

Celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

 

Wydarzenie łączyło w sobie trzy formuły:

  • Konferencyjną, obejmującą wystąpienia i dyskusje ekspertów oraz pytania i komentarze do wypowiedzi ekspertów przedstawione przez uczestników.
  • Case studies, w której zaproszeni przedstawiciele większych i mniejszych miast regionu paneuropejskiego moderowali spotkania w mniejszych grupach osób zainteresowanych osiągnięciami miast we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza implementacji rozwiązań prośrodowiskowych.
  • Wystawową, w trakcie której Organizatorzy i Partnerzy Konferencji zaprezentowali materiały nawiązujące do idei innowacyjnych miast.