Konferencja zwieńczająca dwuletnią pracę poświęconą rozwojowi metodologii tworzenia zielonych dachów na Malcie, skupiła środowisko naukowe, przedstawicieli władz lokalnych oraz architektów zainteresowanych implementacją nowych rozwiązań z zakresu miejskiej urbanistyki. Prelegenci pochodzący z różnych obszarów Europy prezentowali inwestycje wdrażane na terenach wysoce zurbanizowanych wśród których na szczególną uwagę zasługuje opracowanie Uniwersytetu w Zurichu dla polskich warunków klimatycznych.

ZHAW to jeden z wiodących uniwersytetów nauk stosowanych w Szwajcarii. „Zielone dachy i żyjące ściany – systemowe rozwiązania i przegląd inwestycji w polskich gminach” to poradnik opracowany przez badaczy z Zurichu stanowiący zbiór zasad i wskazówek, mający na celu pomoc w przygotowaniu inwestycji (projektów) w zakresie budowy zielonych dachów oraz doboru sprawdzonej roślinności.

Ponadto, prezentacja projektu RadomKlima poprzedzona została również promocją samego miasta. Szacunkowa ilość gości zgromadzonych w auli Uniwersytetu Maltańskiego to ponad 150 osób będących ściśle związanych z tematyką urbanistyki oraz inwestycji na terenach miejskich. Multimedialna wersja prezentowanego materiału umożliwiła zapoznanie się odbiorcom z historią Radomia, sferą kultury, sportu oraz rozwoju ekonomicznego.

Doświadczenia zebrane przez maltańskich naukowców zostały zebrane w formie opracowania i posłużą jako wytyczne dla tworzenia zielonych dachów oraz w sporządzeniu aplikacji o fundusze rządowe dla prywatnych i publicznych podmiotów na w/w inwestycje. Podczas wspomnianej konferencji przedstawiciel MALTAŃSKIEGO URZĘDU DS. KONKURENCJI I SPRAW KONSUMENTÓW ogłosił normy krajowe dla zielonych dachów na Malcie, które uwzględniają kluczowe wymagania stawiane przez Unię Europejską: Europejska Strategia 2020 mająca na celu zmniejszenie zużycia energetycznego o co najmniej 20 procent do roku 2020 oraz Plan Efektywności Energetycznej z 2011 r. który wskazuje budynki jako największy potencjał oszczędności energii.