10 uczniów radomskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nagrodzonych w II edycji konkursu organizowanego corocznie na Dzień wody w dniu 22 marca w ramach realizowanego projektu LIFE14CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem konkursu była prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na kwestię znaczenia wody w przyrodzie. Ponadto, istotną kwestią dla organizatora było zapoznanie radomskiej młodzieży z realizowanym projektem ukierunkowanym na przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym i suszy w Radomiu wynikającym ze zmian klimatu.

 

Nadesłane zostały 103 prace plastyczne, spośród których 10 zostało nagrodzonych i 10 wyróżnionych. Wyróżnienia otrzymały również 3 nauczycielki wychowania plastycznego, które najlepiej przygotowały swoich podopiecznych do konkursu.

 

Uczniowie nagrodzeni zostali aparatami fotograficznymi, całorocznymi karnetami na basen i pięknym wydaniem Encyklopedii o Radomiu. Osoby wyróżnione otrzymały karnety na basen i gadżety projektowe, nauczycielki zaś karnety na 3 przedstawienia do Radomskiego Teatru Powszechnego.

 

Lista laureatów konkursu :

Nagrodzeni:

1. Bartłomiej Pietrzyk z PSP Nr 29,
2. Olga Skrzeczyńska z PSP Nr 34
3. Karol Świątkowski z PSP Nr 17
4. Julia Zarębska z PSP Nr 34
5. Gabriela Janas z PG Nr 10
6. Zuzanna Kochanowska – Dżbik z PG Nr 3
7. Dominika Neska z PG Nr 3
8. Tomasz Bekier z VII LO im. K. Baczyńskiego
9. Wioletta Kazirodek z Publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW
10. Natalia Maślanka z ZSZ im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

 

Wyróżnieni:

1. Kacper Habura z PSP Nr 29
2. Aleksandra Jarmułowicz z PSP Nr 7
3. Jowita Matysiak z PSP Nr 20
4. Kacper Mizera z PSP Nr 18
5. Ewa Nowak z PSP Nr 17
6. Aleksandra Orłowska z VII LO im. K. Baczyńskiego
7. Dominika Ratyńska z PSP Nr 29
8. Anna Rosłaniec z PG Nr 3
9. Olga Stefanowska z PSP Nr 24
10. Nina Wieczerzyńska z PG Nr 22
Wyróżnione nauczycielki:
1. Katarzyna Adamczyk z PSP Nr 34
2. Małgorzata Nowakowska z PG Nr 3
3. Joanna Wasiak – Bassa z PSP Nr 29

 

Gratulujemy wszystkim laureatom i liczymy na udział w kolejnych edycjach!