W dniu 31 marca rozstrzygnięto przetarg na wykonanie koncepcji techniczno-technologicznych wraz z szacunkową kalkulacją kosztów do opracowanych przez Uniwersytet Łódzki pięciu, odrębnych opracowań koncepcyjnych dla projektu LIFE14 CCA/PL/000101 pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”.

Najwyżej została oceniona oferta z Biura Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko” Pani Teresy Szendoł z Bielska Białej. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uprawomocnieniu się decyzji Komisji Przetargowej, co może nastąpić w pierwszym tygodniu kwietnia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty

 

Informacja z otwarcia ofert 17.03.2017