W dniach 28-30 listopada miała miejsce międzynarodowa konferencja ‘EUGIC 2017 Budapest - European Urban Green Infrastructure’.

 

Węgierska konferencja ‘EUGIC 2017 Budapest’ to interaktywny i dynamiczny panel dyskusyjny skupiający różne społeczności zaangażowane w działania na rzecz zielonej infrastruktury. Wydarzenie skupiło ponad 300 uczestników a wśród nich globalnych praktyków, lokalnych ekspertów, projekty LIFE z Europy, planistów, polityków, ekologów, architektów krajobrazu, inżynierów, deweloperów, inwestorów, konstruktorów oraz zarządców obiektów.

 

Zaproszenie dla projektu RADOMKLIMA na w/w konferencję wystosowała Komisja Europejska z myślą o upowszechnieniu realizacji projektów LIFE związanych z tematami poruszanymi w ramach wydarzenia oraz wypromowaniu możliwości finansowania działań na rzecz środowiska z instrumentu finansowego Programu LIFE oraz zaproszeniu nowych podmiotów do składania wniosków w roku 2018.