Kalendarz wydarzeń

Projekt LIFE14 CCA/PL/ 000101 uczestniczył w konferencji kończącej słoweński projekt LIFEViVaCCAdapt “Adaptacja do skutków zmian klimatu w Dolinie Vipava”.
Piątek, 04 Czerwiec 2021

Projekt LIFE14 CCA/PL/ 000101 uczestniczył w konferencji kończącej słoweński projekt LIFEViVaCCAdapt “Adaptacja do skutków zmian klimatu w Dolinie Vipava”.
W dniu 4 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja on-line na zakończenie słoweńskiego projektu adaptacyjnego LIFEVivaCCAdapt, w której wirtualnie uczestniczyła koordynator projektu LIFE14 CCA/PL/000101 – Pani Katarzyna Jankowska.
Podczas wydarzenia przedstawiciele projektu LIFEViVaCCAdapt zaprezentowali trzy główne działania/ sekcje, które tworzą spójny wątek słoweńskiego projektu. Uczestnicy wirtualnego okrągłego stołu przedstawili swoje opinie na temat działań prowadzonych w trakcie projektu oraz omówili możliwość dalszego rozwoju i finansowania zastosowanych rozwiązań.

Vipava Valley Beyond Tomorrow – Closing Event of LIFE ViVaCCAdapt >

konf