Nasadzenia drzew i krzewów w ramach realizacji projektu LIFE

W dniach 25 – 30 listopada 2021 r. w 15 placówkach oświatowych w Radomiu odbyły się nasadzenia 50 sztuk drzew z gatunku klon jawor, klon zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, jarzębina pospolita i głóg jednoszyjkowy i 50 sztuk krzewów: śnieguliczki chenaulta, pięciornika krzewiastego, tawuły, jaśminowca wonnego i irgi Dammera, które zakupione zostały w ramach realizacji projektu LIFE.

W tym roku pojawiły się w nowych lokalizacjach miasta, kolejne instalacje małej błękitno -zielonej infrastruktury w ramach realizacji projektu LIFE. Ich głównym zadaniem jest retencjonowanie wody w miejscu w którym wystąpił opad i dzięki temu odciążenie kanalizacji deszczowej. Poprzez stopniowe uwalnianie wody do środowiska i zwiększenie powierzchni terenów zielonych, zmniejszane są także negatywne skutki Miejskiej Wyspy Ciepła – nadmiernego „przegrzewania” się miast w wyniku betonowania i asfaltowania coraz większych powierzchni.

W dniach 18 – 20 października, w ramach naszego projektu LIFERADOMKLIMA-PL (LIFE14 CCA/PL/000101, LIFERADOMKLIMA-PL), odbyła się wizyta studyjna w Rotterdamie, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich współbeneficjentów projektu: Miasta Radomia, Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu, FPP Enviro i Uniwersytetu Łódzkiego. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń między projektami finansowanymi z Instrumentu Finansowego Unii Europejskiej LIFE, o podobnej tematyce, dotyczącej zarządzania wodami opadowymi oraz innych działań związanych z adaptacją do zmian klimatu na obszarach zurbanizowanych.

Naszym gospodarzem przez pierwsze dwa dni był projekt: LIFE URBAN-ADAPT (LIFE14 CCA/NL/000302; https://www.urbanadapt.eu/en/). Wizyta rozpoczęła się sesją konferencyjną w Urzędzie Miasta Rotterdam, w trakcie której prezentowane były założenia i postępy obu projektów.

 

rot01

 

Następnie zwiedzaliśmy realizacje projektu usytuowane w centrum miasta, w tym słynny Heliport – dziedziniec osiedlowy, który dzięki projektowi został zmieniony w zieloną, funkcjonalną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń, w której zastosowano wiele rozwiązań zagospodarowujących wodę opadową.

 

rot02

 

W trakcie kolejnego dnia, dzięki udostępnionej nam przez miasto Rotterdam łodzi, mieliśmy okazję ocenić postępy projektu w lokalizacjach usytuowanych wzdłuż rzek Mozy i Renu – głównie działań renaturalizacyjnych. Trzeciego dnia podziwialiśmy zielone dachy realizowane w ramach projektu LIFE@Urban Roofs (LIFE16 CCA/NL/000096; https://www.rotterdam.nl/english/urban-roofs).

 

 rot03

 

rot04

Zdjęcia: źródło własne.

Szczegółowy program wizyty w załączeniu.