Przedstawiciele projektu LIFE14 CCA/PL/000101 w dniu 24 czerwca 2021 r. uczestniczyli w wyjeździe technicznym nt. „Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w ramach projektu Life Radom Klima – PL, m.in. roboty budowlane na zalewie Borki, budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance, budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Północnym, renaturyzacja koryta rzeki Mlecznej”, zorganizowanym przez Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Radomiu.

Wizyta monitoringowa projektu

W dniu 21 maja 2021 r. wizytę monitorującą efekty projektu LIFE14 CCA/PL/000101 złożył w Radomiu ekspert zewnętrzny z NEEMO reprezentujący stronę umowy grantowej z UE, tj. CINEA ( European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czterech konsorcjantów projektu, jak również wykonawców zadań inwestycyjnych.

Kończą się prace nad zalewem na Borkach

Trwa właściwe napełnianie wodą zalewu na Borkach. Testy przebudowanej zapory i urządzeń na stawach kolmatacyjnych wypadły pomyślnie. W wakacje radomianie będą już mogli wypoczywać nad zalewem i co najważniejsze kąpać się w czystej wodzie. To był nasz podstawowy cel. W trakcie prac na samym zalewie, jak również na stawach kolmatacyjnych zostało zastosowanych wiele rozwiązań technicznych mających właśnie zapewnić dobrą jakość wody - mówi prezydent Radosław Witkowski.

"Projekt LIFE Radom Klima został przedstawiony jako przykład opartych na naturze rozwiązań adaptacyjnych realizowanych w Radomiu na Pomorskim webinarium informacyjnym Program LIFE 2021 – 2027”. To zdalne szkolenie odbyło się 19 maja 2021roku, za pośrednictwem platformy ZOOM.

https://netka.gda.pl/powstaje-platforma-pomorskie-life-wiedze-na-temat-programu-life-dostarcza-nfosigw/

Prezentacja - plik do pobrania - (Prezentacja-fin-19-05-2021.pptx - 318 MB)Prezentacja-fin-19-05-2021.pptx - 318 MB)