W dniach 1 – 3. 10. 2019 r. w składzie przedstawicieli wszystkich partnerów projektu uczestniczyliśmy w 14. Konferencji Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne w Poznaniu). Przez pierwsze dwa dni pogłębialiśmy naszą wiedzę o rozwiązaniach w zakresie zagospodarowania wody opadowej i roztopowej w polskich i europejskich miastach. Zapoznaliśmy się też z pomysłami w tym zakresie przedstawionymi przez prelegentów z różnych instytucji a także ze wskazówkami prawnymi i technicznymi praktyków w tych dziedzinach.

W dniu 15.09.2019 na terenie miejskich fontann, ulicy Żeromskiego i Muszli Koncertowej odbyła się IV. Pozytywna impreza ponad generacjami – z cyklu Młodzież Zaawansowana (reaktywacja) – zorganizowana przez Stowarzyszenie Miejska Partyzantka Geriatryczna oraz Łaźnię.

Nad zalewem na Borkach zakończył się właśnie wakacyjny cykl imprez "Wczuj się w wakacyjny klimat" organizowany przez miasto i Wodociągi Miejskie w ramach realizacji projektu LIFE „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czasem słońce, czasem deszcz...

Ostatnio coraz częściej gwałtowne ulewne deszcze oraz wysokie temperatury zmuszają zarządców miast, architektów i mieszkańców do zmiany zagospodarowania przestrzeni i zarządzania wodą w mieście. Rośnie świadomość mieszkańców i samorządowców w zakresie oszczędzania wody i dbania o ten cenny zasób.

Piknik Rodzinny

Zmiany klimatu już następują i nic nie zapowiada, by miały się zatrzymać: wzrastają temperatury, zmieniają się rozkłady opadów, topnieją lodowce i śnieg, wzrasta średni poziom mórz na świecie. W przyszłości zwiększy się częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych oraz związanych z nimi powodzi i susz, które będą zagrażać wielu regionom świata.

Nad zalewem na Borkach rozpoczął się wakacyjny cykl imprez "Wczuj się w wakacyjny klimat" organizowanych przez miasto i Wodociągi Miejskie w ramach realizacji projektu LIFE „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.