Mleczna

Rozpoczęły się prace inwestycyjne nad rzeką Mleczną w ramach projektu LIFE. Zanim 11 maja br. wykonawca wszedł na teren budowy, w marcu – kwietniu br. odbyły się sondażowe badania archeologiczne zalecone Inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Seminarium

Szukasz finansowania swojego projektu #climateaction? @LIFEprogramme potrzebuje Ciebie! Aby spotkać się z doradcą projektu 1:1 zarejestruj się na https://eu-life-2020.b2match.io/ lub dowiedz się więcej o #climate #adaptation #LIFEprojects na seminarium internetowym:

https://ec.europa.eu/easme/en/adapting-klimat-change # EULife20

Seminarium odbędzie się we wtorek, 12 Maja 2020 roku, pomiędzy godziną 14.00 a 15.30.

Udział bezpłatny.

W listopadzie 2019 r. r. złożone zostały do Wojewody Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. 2019 poz.933) wnioski o zgodę na:

  • - realizację inwestycji przeciwpowodziowej p.n.: ”Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance” realizowanej w ramach LIFE14 CCA/PL/000101”
  • - realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn. „Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu”.

Pierwsze z wymienionych zadań dotyczy lokalizacji, na której występuje konieczność nabycia gruntu pod inwestycje w trybie powołanej wyżej ustawy. Dalsze procedowanie wobec właścicieli uwzględnionych we wniosku nieruchomości, będzie się odbywało z ramienia Wojewody do czasu wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. O kolejnych etapach postępowania w zakresie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasta Radomia będziemy informować na bieżąco.

 

W związku z ogłoszeniem w Polsce  stanu zagrożenia epidemicznego na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa i tymczasowym zamknięciem szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Radomiu, Organizator  wprowadza zmiany w Regulaminie V edycji Konkursu Plastycznego „EKO-MIASTO” dla dzieci i młodzieży radomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie punktu 4. Warunki uczestnictwa i punktu 5. Kwalifikacja prac.

 

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,EKO - MIASTO” DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY RADOMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-VIII, I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Katarzyna Jankowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 48 362 05 07

Już po raz czwarty zapraszamy radomską młodzież do udziału w konkursie plastycznym związanym z tematyką wody i zmian klimatu. Czekają ciekawe nagrody. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Radomia w ramach realizowanego projektu LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem konkursu jest wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z naturą i podniesienie świadomości i wiedzy na temat zmian klimatu, rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu sztuk plastycznych, prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na kwestię znaczenia zmian klimatu, uwrażliwianie dzieci i młodzieży na otaczającą przyrodę i ochronę środowiska.

Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac upływa 30 marca 2020 r.

Prace plastyczne prosimy przesłać lub dostarczyć na adres:

Wydział Funduszy Unijnych
Urzędu Miejskiego w Radomiu
Ul. Jana Kilińskiego 30
Pok. nr 300
26-600 Radom

Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Katarzyna Jankowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 48 362 05 07

 

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,EKO - MIASTO” DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY RADOMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-VIII, I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCHREGULAMIN V EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,EKO - MIASTO” DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY RADOMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-VIII, I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH