Kończą się prace nad zalewem na Borkach

Trwa właściwe napełnianie wodą zalewu na Borkach. Testy przebudowanej zapory i urządzeń na stawach kolmatacyjnych wypadły pomyślnie. W wakacje radomianie będą już mogli wypoczywać nad zalewem i co najważniejsze kąpać się w czystej wodzie. To był nasz podstawowy cel. W trakcie prac na samym zalewie, jak również na stawach kolmatacyjnych zostało zastosowanych wiele rozwiązań technicznych mających właśnie zapewnić dobrą jakość wody - mówi prezydent Radosław Witkowski.

"Projekt LIFE Radom Klima został przedstawiony jako przykład opartych na naturze rozwiązań adaptacyjnych realizowanych w Radomiu na Pomorskim webinarium informacyjnym Program LIFE 2021 – 2027”. To zdalne szkolenie odbyło się 19 maja 2021roku, za pośrednictwem platformy ZOOM.

https://netka.gda.pl/powstaje-platforma-pomorskie-life-wiedze-na-temat-programu-life-dostarcza-nfosigw/

Prezentacja - plik do pobrania - (Prezentacja-fin-19-05-2021.pptx - 318 MB)Prezentacja-fin-19-05-2021.pptx - 318 MB)

Niebawem efekty końcowe zadań LIFE

Z końcem kwietnia br. mają zostać sfinalizowane zasadnicze prace hydrotechniczne na zbiorniku Borki i stawach kolmatacyjnych realizowane w ramach projektu LIFE. W maju br. rozpocznie się napełnianie zbiornika wodą, a następnie przeprowadzone zostaną testy sprawdzające poprawność funkcjonowania zastosowanych rozwiązań. W wakacje mieszkańcy Radomia będą mogli już korzystać rekreacyjnie ze zbiornika oraz z towarzyszącej inwestycji infrastruktury pieszo-rowerowej i nowych pomostów, wykonanych poza projektem LIFE. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu do tematu powstanie wielofunkcyjny obiekt służący mieszkańcom miasta.

Rozpoczęła się modernizacja zalewu na Borkach w ramach projektu LIFE

W dniu 1 września 2020 r. Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji z Sandomierza - wykonawca robót adaptacyjnych na zbiorniku Borki i stawach kolmatacyjnych wszedł na plac budowy. Realizacja inwestycji potrwa do 28 lutego 2021 r. Zakres prac obejmie, m.in. przebudowę stawów kolmatacyjnych, remont jazu głównego, odmulenie koryta rzeki i oczyszczenie dna zalewu. Mają powstać także pływające wyspy z roślinnością oraz trzy fontanny zasilane energią z paneli fotowoltaicznych i małej elektrowni wiatrowej. Eksperci zaproponowali także cały szereg innych rozwiązań mających na celu poprawę jakości wody, w tym, na przykład montaż systemu natleniania wody, co ma zapobiegać wykwitowi glonów. Prace związane z modernizacją zalewu na Borkach opiewają na kwotę 5 mln 880 tys. złotych.

Przestrzeń miejska tworzy krajobraz szczególny, podporządkowany organizacji życia jej mieszkańców. Niemożliwy do zatrzymania proces intensywnego rozwoju miast, wywołany przez przyrost ludności i ich potrzeby, równoznaczny jest z ciągłą rozbudową powierzchni uszczelnionych tzw. „szarej infrastruktury” (drogi, budynki, place, chodniki, parkingi, powierzchnie dachów). Infrastruktura ta z jednej strony podnosi jakość życia, ułatwiając korzystanie z przestrzeni miejskiej, z drugiej jednak, gdy jej rozwój jest nadmierny, może ją obniżać, zaburzając naturalne procesy środowiskowe, od których zależy nasze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców miast.