Plac Bema

Aktualnie trwają prace nad zagospodarowaniem przestrzennym placu Bema w Radomiu, prowadzone przez jednego z partnerów projektu – FPP Enviro oraz Miejską Pracownię Urbanistyczną, dotyczące opracowania koncepcji projektu z wykorzystaniem elementów błękitno-zielonej infrastruktury, finansowanego z instrumentu LIFE oraz środków Gminy Miasta Radomia.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

W dniu 31 marca rozstrzygnięto przetarg na wykonanie koncepcji techniczno-technologicznych wraz z szacunkową kalkulacją kosztów do opracowanych przez Uniwersytet Łódzki pięciu, odrębnych opracowań koncepcyjnych dla projektu LIFE14 CCA/PL/000101 pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”.

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ

1 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Gminy Miasta Radomia w sprawie projektu LIFE14CCA/PL/000101 ‘Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia’. Przedstawiono wówczas następujące prezentacje:

Warsztaty KLIMAPOLKA w Radomiu

W dniu 7 grudnia 2016 r. w Radomiu w siedzibie Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. odbyły się warsztaty przeprowadzone przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju z Warszawy w ramach realizowanego Projektu KLIMAPOLKA we współpracy z Wodociągami Miejskimi w Radomiu.

Prezentacja projektu na forum zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska

W dniu 12/12/2016 projekt LIFE-RADOMKLIMA został zaprezentowany na forum zorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska spotkania połączonych grup roboczych ds. Adaptacji do Zmian Klimatu oraz ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej, w którym uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących m.in. Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz urzędy marszałkowskie.