Ruszyła Grupa Robocza ds. integracji adaptacji do zmian klimatu

Ruszyła Grupa Robocza ds. integracji adaptacji do zmian klimatu do lokalnych strategii i procesów decyzyjnych. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Uczestnikami Grupy Roboczej są przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miejskiego w Radomiu (Wydział Inwestycji, Wydział Architektury, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa), Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, Rady Miejskiej w Radomiu, Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu, Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Ligii Ochrony Przyrody, Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego. Celami działania grupy roboczej są:

Program Konferencji

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia

-LIFE14 CCA/PL/000101

Radom, dnia 18.04.2016 r.

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu, ul. Malczewskiego 16

Konferencja otwierająca projekt LIFE

Konferencja otwierająca projekt LIFE „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”odbędzie się w dniu 18.04.2016 w Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.