Warsztaty KLIMAPOLKA w Radomiu

W dniu 7 grudnia 2016 r. w Radomiu w siedzibie Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. odbyły się warsztaty przeprowadzone przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju z Warszawy w ramach realizowanego Projektu KLIMAPOLKA we współpracy z Wodociągami Miejskimi w Radomiu.

Prezentacja projektu na forum zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska

W dniu 12/12/2016 projekt LIFE-RADOMKLIMA został zaprezentowany na forum zorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska spotkania połączonych grup roboczych ds. Adaptacji do Zmian Klimatu oraz ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej, w którym uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących m.in. Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz urzędy marszałkowskie.

Błękitno – zielona Infrastruktura

W ramach projektu LIFE14CCA/PL/000101 pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” jako elementy błękitno – zielonej infrastruktury zostaną zamontowane:

Raport z badań ankietowych

Głównym celem niniejszego badania było zebranie opinii pełnoletnich mieszkańców Radomia w zakresie obaw i doświadczeń związanych ze skutkami zmian klimatu. Badanie zrealizowano w okresie od sierpnia do października 2016 r. w ramach realizacji projektu LIFE14CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków Instrumentu Finansowego Unii Europejskiej LIFE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.