Nad zalewem na Borkach rozpoczął się wakacyjny cykl imprez "Wczuj się w wakacyjny klimat" organizowanych przez miasto i Wodociągi Miejskie w ramach realizacji projektu LIFE „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wczuj się w wakacyjny klimat

''Wczuj się w wakacyjny klimat''. Aktywne wakacje nad zalewem Borki w ramach realizacji projektu LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE i środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniach 2-5 czerwca 2019, grupa 80 specjalistów z wydziałów środowiska gmin duńskich wzięła udział w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Envina - duńską organizację non-profit zajmującą się planowaniem publicznym, środowiskiem i przyrodą. Celem wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie takich zagadnień jak rehabilitacja, utrzymanie i monitoring rzek, wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce, zagadnienia związane z adaptacją miast do zmian klimatu w oparciu o zasoby wodne i innych.

W dniu 22 marca – Międzynarodowym Dniu Wody zakończony został nabór prac plastycznych w ramach konkursu plastycznego dla uczniów radomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych związanego z tematyką wody i zmian klimatu. W tym roku wpłynęła rekordowa liczba 136 prac. Corocznie głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości i wiedzy radomskiej młodzieży na temat zmian klimatu, w tym zapoznanie się z realizowanym projektem pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Mamy nadzieję, że tak znaczący w tym roku wzrost zainteresowania konkursem oznacza także wzrost zainteresowania sprawami klimatu i realizowanego w Radomiu projektu adaptacyjnego. W ciągu miesiąca po weryfikacji wszystkich prac pod kątem kwalifikowalności i zgodności z regulaminem konkursu, obradować będzie jury konkursowe, które wybierze laureatów w dwóch kategoriach. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani poprzez macierzystą szkołę. Nastąpi to tradycyjnie na początku czerwca.