Odnosząc się do informacji i opinii dotyczących realizacji projektu LIFE, które pojawiły się w artykule na portalu Cozadzien z dnia 15 czerwca 2020 r. pn. „Zamiast "LIFE" jest "UNLIFE"?” oraz wywiadzie Pana Jarosława Staniszewskiego z Zielonej Akcji Radom w Radiu Rekord w dniu 15 czerwca 2020 r. pt. „Nie o to chodzi w programie LIFE!”, zwracamy uwagę, że we wskazanym artykule i wywiadzie znalazły się obraźliwe i nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące realizowanego w mieście projektu LIFE14 CCA/PL/000101. Teren wzdłuż rzeki Mlecznej jest ogólnodostępny, a obszar przyległy należy nie tylko do Gminy Miasta Radomia, lecz także do osób prywatnych i innych zlokalizowanych w tym rejonie podmiotów. W ramach projektu LIFE prowadzone prace dotyczące meandryzacji rzeki Mlecznej, obejmują fragment rzeki na wysokości istniejących bulwarów. Zarzuty zamieszczone w ww. mediach są bezpodstawne, nie poparte żadnymi dowodami w zakresie "świadomego" i "celowego" otrucia bobra, choćby z tego względu, że prace inwestycyjne dla zadania dotyczącego renaturyzacji rzeki Mlecznej na odcinku bulwarów nie zostały jeszcze rozpoczęte przez wykonawcę, a jedynie 11 maja 2020 r. został wykonawcy przekazany teren budowy w celu wykonywania prac konserwacyjnych koryta rzeki na odcinku pozainwestycyjnym. Wykonawca nie prowadził wycinki drzew, ani nie dokonał rozebrania na początku maja 2020 r. tamy bobrowej. Wszelkie prace inwestycyjne dotyczące renaturyzacji rzeki Mlecznej na wysokości istniejących bulwarów rozpoczną się po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na wycinkę w strefie Parku Kulturowego Stary Radom.

Skierowaliśmy pisma: do Zielonej Akcji Radom i do mediów, które opublikowały i wyemitowały wyżej opisane nieprawdziwe treści, pismo dementujące te zapisy i prośbę o sprostowanie i przeprosiny wobec projektu i jego pracowników. Rzetelność dziennikarska nakazuje, aby zweryfikować pozyskane informacje przed publikacją materiału. Upublicznianie nieprawdziwych informacji oraz formułowanie na ich podstawie ocen nieprzystających do stanu faktycznego rzutuje na dobre imię projektu, jego partnerów, jak i jego darczyńców, tj. Komisji Europejskiej i NFOŚiGW.

Mleczna

Rozpoczęły się prace adaptacyjne nad rzeką Mleczną w ramach projektu LIFE. Zanim 11 maja br. wykonawca wszedł na teren budowy, w marcu – kwietniu br. odbyły się sondażowe badania archeologiczne zalecone Inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Seminarium

Szukasz finansowania swojego projektu #climateaction? @LIFEprogramme potrzebuje Ciebie! Aby spotkać się z doradcą projektu 1:1 zarejestruj się na https://eu-life-2020.b2match.io/ lub dowiedz się więcej o #climate #adaptation #LIFEprojects na seminarium internetowym:

https://ec.europa.eu/easme/en/adapting-klimat-change # EULife20

Seminarium odbędzie się we wtorek, 12 Maja 2020 roku, pomiędzy godziną 14.00 a 15.30.

Udział bezpłatny.

W listopadzie 2019 r. r. złożone zostały do Wojewody Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. 2019 poz.933) wnioski o zgodę na:

  • - realizację inwestycji przeciwpowodziowej p.n.: ”Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance” realizowanej w ramach LIFE14 CCA/PL/000101”
  • - realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn. „Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu”.

Pierwsze z wymienionych zadań dotyczy lokalizacji, na której występuje konieczność nabycia gruntu pod inwestycje w trybie powołanej wyżej ustawy. Dalsze procedowanie wobec właścicieli uwzględnionych we wniosku nieruchomości, będzie się odbywało z ramienia Wojewody do czasu wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. O kolejnych etapach postępowania w zakresie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasta Radomia będziemy informować na bieżąco.

 

W związku z ogłoszeniem w Polsce  stanu zagrożenia epidemicznego na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa i tymczasowym zamknięciem szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Radomiu, Organizator  wprowadza zmiany w Regulaminie V edycji Konkursu Plastycznego „EKO-MIASTO” dla dzieci i młodzieży radomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie punktu 4. Warunki uczestnictwa i punktu 5. Kwalifikacja prac.

 

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,EKO - MIASTO” DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY RADOMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-VIII, I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Katarzyna Jankowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 48 362 05 07