Nad zalewem na Borkach zakończył się właśnie wakacyjny cykl imprez "Wczuj się w wakacyjny klimat" organizowany przez miasto i Wodociągi Miejskie w ramach realizacji projektu LIFE „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czasem słońce, czasem deszcz...

Ostatnio coraz częściej gwałtowne ulewne deszcze oraz wysokie temperatury zmuszają zarządców miast, architektów i mieszkańców do zmiany zagospodarowania przestrzeni i zarządzania wodą w mieście. Rośnie świadomość mieszkańców i samorządowców w zakresie oszczędzania wody i dbania o ten cenny zasób.

Piknik Rodzinny

Zmiany klimatu już następują i nic nie zapowiada, by miały się zatrzymać: wzrastają temperatury, zmieniają się rozkłady opadów, topnieją lodowce i śnieg, wzrasta średni poziom mórz na świecie. W przyszłości zwiększy się częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych oraz związanych z nimi powodzi i susz, które będą zagrażać wielu regionom świata.

Nad zalewem na Borkach rozpoczął się wakacyjny cykl imprez "Wczuj się w wakacyjny klimat" organizowanych przez miasto i Wodociągi Miejskie w ramach realizacji projektu LIFE „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wczuj się w wakacyjny klimat

''Wczuj się w wakacyjny klimat''. Aktywne wakacje nad zalewem Borki w ramach realizacji projektu LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE i środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniach 2-5 czerwca 2019, grupa 80 specjalistów z wydziałów środowiska gmin duńskich wzięła udział w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Envina - duńską organizację non-profit zajmującą się planowaniem publicznym, środowiskiem i przyrodą. Celem wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie takich zagadnień jak rehabilitacja, utrzymanie i monitoring rzek, wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce, zagadnienia związane z adaptacją miast do zmian klimatu w oparciu o zasoby wodne i innych.