Przy Placu Jagiellońskim vis a vis Galerii Słonecznej zamontowane zostały dwie demonstracyjne zielone wiaty przystankowe, stanowiące jedno z innowacyjnych rozwiązań w zakresie błękitno-zielonej dla zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej realizowanych w ramach projektu LIFE jako sposobu zmniejszenia powierzchni utwardzonej w mieście i metody podczyszczania wody opadowej w miejscu opadu.

Satcje pogodowe

W ramach realizacji projektu zadania D1 - Monitoring warunków klimatycznych i spływu powierzchniowego w obszarze realizacji działań inwestycyjnych, zakupione zostały i zamontowane przez Współbeneficjenta – Spółkę Wodociągi Miejskie w Radomiu trzy urządzenia pogodowe (stacje pogodowe).

 Konkurs Plastyczny ,,WODA W MIEŚCIE”

10 uczniów radomskich szkół podstawowych i gimnazjalnych zostało nagrodzonych w III edycji konkursu organizowanego corocznie na Dzień wody w dniu 22 marca w ramach realizowanego projektu LIFE14CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Oczko wodne Ustronie

„Oczko wodne „Climapond” powstało na terenie Publicznego Przedszkola nr 16 na Ustroniu. To projekt demonstracyjny zrealizowany w ramach współfinansowanego z funduszy unijnych projektu LIFE pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”.

Pierwszy rzeczowy efekt projektu LIFE14 CCA/PL/000101 – oczko wodne „Climapond” na terenie Publicznego Przedszkola nr 16 w Radomiu

W dniu 25 maja 2018 r. w godz. 10.00 – 12.30 odbędzie się uroczystość otwarcia pierwszego oczka wodnego „Climapond” w ramach realizacji projektu LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków UE z Instrumentu Finansowego LIFE i środków krajowych NFOŚiGW. Oczko wodne zostanie otwarte przy Przedszkolu Nr 16 ul. Grenadierów 3 w Radomiu. W programie uroczystości m.in. powitanie gości przez Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16, Panią Mirosławę Musiałek, przemówienie Prezydenta Miasta Radomia, prezentacja „Climapond” przez Prezesa firmy FPP Enviro Sp. z o.o. Larsa Briggsa, występy artystyczne dzieci z Przedszkola, czytanie na głos „Baśni o żywej wodzie”, wystawa i prezentacja prac konkursu plastycznego „Woda źródłem życia”, konkursy, gry i zabawy dla dzieci z animatorem.