Oczko wodne Ustronie

„Oczko wodne „Climapond” powstało na terenie Publicznego Przedszkola nr 16 na Ustroniu. To projekt demonstracyjny zrealizowany w ramach współfinansowanego z funduszy unijnych projektu LIFE pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”.

Pierwszy rzeczowy efekt projektu LIFE14 CCA/PL/000101 – oczko wodne „Climapond” na terenie Publicznego Przedszkola nr 16 w Radomiu

W dniu 25 maja 2018 r. w godz. 10.00 – 12.30 odbędzie się uroczystość otwarcia pierwszego oczka wodnego „Climapond” w ramach realizacji projektu LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków UE z Instrumentu Finansowego LIFE i środków krajowych NFOŚiGW. Oczko wodne zostanie otwarte przy Przedszkolu Nr 16 ul. Grenadierów 3 w Radomiu. W programie uroczystości m.in. powitanie gości przez Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16, Panią Mirosławę Musiałek, przemówienie Prezydenta Miasta Radomia, prezentacja „Climapond” przez Prezesa firmy FPP Enviro Sp. z o.o. Larsa Briggsa, występy artystyczne dzieci z Przedszkola, czytanie na głos „Baśni o żywej wodzie”, wystawa i prezentacja prac konkursu plastycznego „Woda źródłem życia”, konkursy, gry i zabawy dla dzieci z animatorem.

 

 

XI Dzień Informacyjny LIFE 2018

XI Dzień Informacyjny LIFE 2018  odbył się w dniu 25 kwietnia 2018 roku, w centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego PGE Narodowy, Aleja Poniatowskiego 1, w Warszawie, zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy.

 

Ze strony Gminy Miasta Radomia oraz ze strony Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu w Dniu Informacyjnym LIFE 2018 wzięły udział następujące osoby:

1. Pani Katarzyna Jankowska - Koordynator Projektu LIFEREADOMKLIMA-PL, Urząd Miejski w Radomiu;
2. Pani Kinga Lewicka - Asystent Koordynatora Projektu LIFEREADOMKLIMA-PL, Urząd Miejski w Radomiu;
3. Pani Agata Sarnecka - Starszy Referent ds. Administracyjnych, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., JRP-LIFE;
4. Pani Marta Błędowska - Inspektor ds. Administracyjno - Technicznych, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., JRP-LIFE;
5. Pan Jerzy G. Frączek – Dyrektor JRP-LIFE w Projekcie, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.;
6. Pan Michał Zdybiewski - Rzecznik Prasowy, Specjalista - Branżowiec, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., JRP-LIFE.

 

W ramach promocji Projektu LIFERADOMKLIMA-PL na wyznaczonym stoisku w tzw. Sali Barcelona, ww. osoby zaangażowane w Projekt udzielały konsultacji i  informacji n/t realizowanego Projektu, przekazano przy tym ulotki informacyjno-promocyjne, wystawiono na sztalugach wizualizacje miejsc zaplanowanych inwestycji, prezentowano na ekranie laptopa film o Projekcie, itp. Według programu Dnia Informacyjnego LIFE uczestniczono w ogólnej sesji tematycznej, jak również wzięto udział w sesjach tematycznych.Najpierw odbyła się sesja ogólna, a potem trzy spotkania tematyczne. Pierwsza sesja skierowana była do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze, w 2018 roku i szukają podstawowej wiedzy o programie i jego możliwościach. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane w Programie LIFE i poznali drogę rozpatrywania złożonego wniosku w/s danego projektu, od kwalifikacji do podpisania umowy.

Następne spotkania tematyczne były szansą na szczegółowe zapoznanie się z takimi zagadnieniami, jak: gospodarka o obiegu zamkniętym w projektach LIFE, LIFE dla Informacji i Zarządzania, ochrona przyrody na rzecz klimatu w przedsięwzięciach LIFE.

Stoisko projektu LIFERDOMKLIMA-PL cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem osób zwiedzających ekspozycję Dnia LIFE, jak również osób które pracowały w tym dniu na poszczególnych stoiskach prezentujących inne projekty z Programu LIFE, które są w trakcie i po realizacji.

 

Koncert z klimatem

Z wielkim uznaniem został przyjęty koncert pod nazwą „Koncert z klimatem”, który wykonała Radomska Orkiestra Kameralna. Wydarzenie, podczas którego Radomianie mogli usłyszeć największe przeboje muzyki klasycznej, miało na celu promocję projektu LIFE RADOMKLIMA wśród radomskich seniorów. Starszych mieszkańców Radomia powitał Pan Prezydent - Radosław Witkowski, który opowiedział o szczegółach realizacji w/w projektu oraz zaprosił do obejrzenia filmu ukazującego potrzebę przeciwdziałania negatywnym skutkom klimatycznym w naszym mieście.