KONKURS PLASTYCZNY ,,SKUTKI ZMIAN KLIMATU” DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY RADOMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI, SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA DZIEŃ WODY W DNIU 22 MARCA

 

Już po raz czwarty zapraszamy radomską młodzież do udziału w konkursie plastycznym związanym z tematyką wody i zmian klimatu. Czekaja ciekawe nagrody. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Radomia w ramach realizowanego projektu LIFE14CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zalew na Borkach zostanie oczyszczony

Trwa spuszczanie wody z zalewu na Borkach. To wstęp do dużej inwestycji realizowanej w ramach projektu LIFE współfinansowanego z funduszy unijnych. - Naszym celem jest stworzenie na Borkach atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji. By tak się mogło stać, najpierw niezbędne jest oczyszczenie samego zbiornika. Dziś widzimy, że prace ruszyły i myślę, że już w 2020 roku przywrócimy to miejsce radomianom - mówi prezydent Radosław Witkowski.