Cerekwianka Budowa innowacyjnych rozwiazań w zakresie błękitno – zielonej infrastruktury dla zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej, w tym na odcinku rzeki Cerekwianka Zbiornik Borki i okolice Adaptacja Zbiornika Borki do łagodzenia ekstremalnych przepływów oraz adaptacja stawów kolmatacyjnych i jazu kozłowego przy zbiorniku Borki. Potok Północny Poprawa jakości wody, złagodzenie przepływów i poprawa bioróżnorodności w Potoku Północnym Rzeka Mleczna Renaturyzacja i adaptacja do zmian klimatu miejskiej rzeki Mlecznej

 

 

Aktualności

Promocja projektu LIFE na Uniwersytecie Maltańskim

Konferencja zwieńczająca dwuletnią pracę poświęconą rozwojowi metodologii tworzenia zielonych dachów na Malcie, skupiła środowisko naukowe, przedstawicieli władz lokalnych oraz architektów zainteresowanych implementacją nowych rozwiązań z zakresu miejskiej...

5 założeń koncepcyjnych

5 założeń koncepcyjnych na wykonanie koncepcji techniczno-technologicznych wraz z szacunkową kalkulacją kosztów dla projektu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” (LIFE14 CCA/PL/000101):...

Raport dotyczący badania opinii publicznej

BADANIE DOTYCZĄCE PROJEKTU NR LIFE14CCA/PL/000101 „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA” REALIZOWANE WŚRÓD PEŁNOLETNICH MIESZKAŃCÓW MIASTA RADOMIA Raport...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close