Cerekwianka Budowa innowacyjnych rozwiazań w zakresie błękitno – zielonej infrastruktury dla zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej, w tym na odcinku rzeki Cerekwianka Zbiornik Borki i okolice Adaptacja Zbiornika Borki do łagodzenia ekstremalnych przepływów oraz adaptacja stawów kolmatacyjnych i jazu kozłowego przy zbiorniku Borki. Potok Północny Poprawa jakości wody, złagodzenie przepływów i poprawa bioróżnorodności w Potoku Północnym Rzeka Mleczna Renaturyzacja i adaptacja do zmian klimatu miejskiej rzeki Mlecznej

 

 

Aktualności

Warsztaty KLIMAPOLKA w Radomiu

W dniu 7 grudnia 2016 r. w Radomiu w siedzibie Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. odbyły się warsztaty przeprowadzone przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju z Warszawy w ramach realizowanego Projektu KLIMAPOLKA …

Błękitno – zielona Infrastruktura

W ramach projektu LIFE14CCA/PL/000101 pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” jako elementy błękitno – zielonej infrastruktury zostaną zamontowane:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close