Cerekwianka
Budowa innowacyjnych rozwiązań w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury dla zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej, w tym na odcinku rzeki Cerekwianka.
Zbiornik Borki i okolice
Adaptacja Zbiornika Borki do łagodzenia ekstremalnych przepływów oraz adaptacja stawów kolmatacyjnych i jazu kozłowego przy zbiorniku Borki.
Potok Północny
Poprawa jakości wody, złagodzenie przepływów i poprawa bioróżnorodności w Potoku Północnym.
Rzeka Mleczna
Renaturyzacja i adaptacja do zmian klimatu miejskiej rzeki Mlecznej.
Elementy błękitno – zielonej infrastruktury

Kalendarz wydarzeń

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział we wczorajszej Konferencji podsumowującej projekt LIFERADOMKLIMA-PL.

Mamy nadzieję, że zaistniałe problemy techniczne, niezależne od Beneficjentów projektu, nie zmniejszyły Państwa zainteresowania problematyką zmian klimatu i adaptowania się do ich ekstremalnych skutków oraz naszym projektem. Wierzymy, że niezależnie od zakłóceń w odbiorze wczorajszych bardzo interesujących prezentacji i dyskusji, jest to nadal dla Państwa ważny temat. Liczymy na współpracę i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Po zmontowaniu materiałów filmowych przez firmę obsługującą Konferencję, udostępnimy pełen zapis video tego wydarzenia wraz z fonią.

Przepraszamy jeszcze raz za niekomfortowy odbiór tego ważnego dla nas wydarzenia z wyraźnym zaznaczeniem, że problemy techniczne były niezależne od Beneficjentów projektu.

 

konferencja

 

BZI BŁĘKITNO-ZIELONA INFRASTRUKTURA W ADAPTACJI MIASTA RADOMIA DO ANTROPOGENICZNEJ ZMIANY KLIMATU

 

Symulacja retencji krajobrazowej 

Aktualności