W imieniu zespołu projektowego LIFERADOMKLIMA-PL serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu wdrożeniowego pt.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” (LIFE14 CCA/PL/000101).

Konferencja odbędzie się w formule on-line dnia 24 listopada 2022 r. w godzinach 10.00-15.00, a jej transmisja będzie miała miejsce na platformie ZOOM (możliwość zgłaszania pytań i uwag do prelegentów) i stronie FB projektu https://www.facebook.com/profile.php?id=100057404891112.
Transmisja on-line będzie prowadzona ze studia Miejskiego Ośrodku Kultury AMFITEATR w Radomiu, gdzie członkowie zespołu projektowego zaprezentują jego wyniki, a prelegenci, paneliści i zaproszeni goście w formie debaty omówią najważniejsze zagadnienia związane z wyzwaniami adaptacyjnymi miast do zmian klimatu.
Celem konferencji jest podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z wdrażanych w Radomiu w latach 2015-2022 rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury dla adaptacji miasta do zmiany klimatu mając nadzieję, że zaprezentowane podejście i rozwiązania wdrożone demontracyjnie w Radomiu znajdą zastosowanie w innych miastach w Polsce i za granicą i będą szeroko rozpowszechniane przez różne podmioty zarówno prywatne jak i publiczne.
Szczegółowe informacje na temat konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaną udostępnione w najbliższym czasie na stronie projektu https://www.life.radom.pl

Program Konferencji >>

Abstrakty prelegentów >>

Konferencja kończąca projekt (streaming) >>

Nagranie konferencji kończącej projekt LIFERADOMKLIMA-PL >>

konferencja