Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 został doceniony przez kapitułę Nagrody Uznania „Radomski Laur Techniki” i otrzymał nagrodę pierwszego stopnia – statuetkę za innowacyjne wdrożenia z zastosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju przy realizacji projektu. Statuetka stanowi nagrodę I stopnia za wybitne osiągnięcia w danej kategorii. Nasz projekt został uhonorowany tą cenną nagrodą w kategorii Innowacje. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż projekt został do konkursu zgłoszony przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, którego członkowie mieli okazję zapoznać się naocznie z rozwiązaniami projektowymi podczas wizyt w miejscach realizacji zadań adaptacyjnych w projekcie.


Nagroda „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”  została ustanowiona przez Radomską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT dla wspierania i promowania postępu technicznego, innowacji, poprawy jakości produktów i usług oraz wyróżniania ludzi to tworzących w regionie radomskim. Tym bardziej cieszy nas tegoroczne wyróżnienie i docenienie naszej siedmioletniej pracy przy realizacji tego innowacyjnego projektu.
Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w Resursie Obywatelskiej w dniu 18 października 2022 r. w ramach XXXIV Radomskich Dni Techniki.

 

nagroda