Sedymentacyjno- biofiltracyjny system na kanale A0 już działa. W ramach projektu wykonano modernizację istniejącej przepompowni, która wybudowana została wiele lat temu; zainstalowano podziemny separator do zatrzymywania zanieczyszczeń mechanicznych transportowanych wraz z wodami, a istniejący odprowadzalnik w postaci betonowego koryta wypełniono kamieniem dolomitowym, wapiennym i biokerem. Ten ostatni to keramzyt pokryty specjalnym związkiem dla skuteczniejszego usuwania z wody fosforu. Końcowym elementem tego systemu jest strefa roślinności szuwarowej, której zadaniem jest doczyszczanie wód poprze wbudowywanie w strukturę roślin substancji odżywczych takich jak związki azotu i fosforu.

Dzięki wykorzystaniu naturalnych procesów sedymentacji materii organicznej, adsorpcji zanieczyszczeń w strukturach kamiennych i asymilacji substancji biogenicznych w tkankach roślin, podczyszczona woda jest wprowadzana do rzeki Mlecznej i dalej transportowana do zbiornika Borki, rekompensując w ten sposób ubytek wody w zbiorniku w wyniku jej parowania, filtracji i odpływu.