Raport Laika jest dokumentem podsumowującym projekt przybliżającym problem i potrzebę zarządzania opadem w mieście jako przystosowanie do zmian klimatycznych.  Przedstawione tu są  pozytywne efekty zastosowanych elementów błękitno-zielonej infrastruktury w zagospodarowaniu wód opadowych w mieście, wspomagających  ich retencję w zlewni miejskiej oraz ich doczyszczanie. Raport służyć ma również upowszechnieniu wiedzy na temat zmian klimatu i potrzeby adaptacji.

 

 Pobierz Raport Laika (4.33 MB, PDF)