Podczas XII edycji konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne” trwającej w dniach 25-26 kwietnia w Radomiu, najlepsi specjaliści opowiedzą o problemach związanych z zarządzaniem wodami opadowymi i sposobach ich rozwiązania.

 

 

Obecnie jest to jedno z większych wyzwań stojących przed współczesnymi miastami. Muszą się one zmierzyć ze skutkami zmian klimatu w środowisku, które wskutek urbanizacji uległo znacznym przekształceniom, zaburzającym naturalne funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Charakterystyczne dla zabudowy miejskiej uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalne nasilenie ilości spływających wód opadowych, przeciążenie kanalizacji, a w konsekwencji – podtopienia i powodzie. Z kolei, w czasie suchej pogody, miejskie wyspy ciepła generują mikroklimat niekorzystny zarówno dla lokalnego ekosystemu, jak i dla ludzi.

 

Z uwagi na nowe Prawo Wodne, jest to bardzo ważne wydarzenie, które tradycyjnie od lat stanowi w Polsce niezwykle cenną okazję do wymiany interesującej wiedzy i doświadczeń w dziedzinie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań systemowych, czego praktycznym przykładem mogą być doświadczenia wynikające z obecnie realizowanego w Polsce, pierwszego projektu o charakterze demonstracyjnym LIFE14 CCA/PL/000101 LIFERADOMKLIMA-PL, który będzie jednym z wielu tematów tejże konferencji.