Aktualnie trwają prace nad zagospodarowaniem przestrzennym placu Bema w Radomiu, prowadzone przez jednego z partnerów projektu – FPP Enviro oraz Miejską Pracownię Urbanistyczną, dotyczące opracowania koncepcji projektu z wykorzystaniem elementów błękitno-zielonej infrastruktury, finansowanego z instrumentu LIFE oraz środków Gminy Miasta Radomia.