Lokalizacja

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, ul. Wyścigowa 16

 

Rok Budowy

2021/2022

Opis

Na terenie Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy zbudowano dwa biologiczne zbiorniki Climabox o pojemności 785 i 1366 l, gromadzące wodę opadową z dachu z budynku domu pomocy społecznej (ok 170 m2). Zbiorniki, dzięki temu, że są szczelne, mogły być zbudowane bezpośrednio przy ścianach budynków – w ten sposób nie zagrażają fundamentom. Wykonane są z cegły klinkierowej, uszczelnionej od środka zbiornika. Aby utrzymać ciężar maksymalnie wypełnionego zbiornika posadowione zostały na specjalnie wykonanym, betonowym fundamencie. Każdy zbiornik podzielony jest na dwie komory, w których znajduje się różnorodna roślinność, w tym rośliny wodne umieszczone na pływających wyspach. Nadmiar wody deszczowej odprowadzany jest systemem suchych koryt do niecek chłonnych obsadzonych roślinnością wilgociolubną. Stanowią one swoiste ogrody deszczowe w których rozwija się roślinność naturalna dla naszego regionu – czyli taka jaką można spotkać w siedliskach nie zmienionych przez człowieka. Zbiorniki, podobnie jak pozostałe małe BZI pełnią funkcję retencjonowania wody, zapewniają możliwość nawadniania roślin w okresie suszy oraz stanowią miejsce wypoczynku dla użytkowników obiektów – pracowników i pensjonariuszy domu opieki. Każdą z lokalizacji dopełniają tablice edukacyjne i tablice bezpieczeństwa.

 

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, ul. Wyścigowa 16

ccnc2

 

ccnc3

 

ccnc4