W tegorocznej, będącej kontynuacją zapoczątkowanej w 2021 r., akcji wzbogacenia środowiska naturalnego Radomia w drzewa i krzewy w ramach realizacji projektu LIFERADOMKLIMA-PL, od marca prowadzone są nasadzenia roślin na terenach radomskich placówek oświatowych.

Ponadto, przy okazji różnych wydarzeń edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, w których bierze udział projekt LIFE, do nasadzeń „na swoich podwórkach”, obszarach miejskich oraz terenach radomskich spółdzielni mieszkaniowych, posadzono już m.in. szpaler 40 sztuk lip na terenie RSM w dzielnicy Gołębiów oraz 10 sztuk grabów na terenie Starego Ogrodu. Dalszych ponad 200 sztuk drzewek czeka na kolejne działania. Wszystkie nasadzone w ramach projektu LIFE drzewa zostaną zarejestrowane w bazie drzew na stronie Radomskie Drzewa (https://drzewa.radom.pl/mapa) z informacją o lokalizacji i źródle finansowania z projektu LIFE.

 

zdjęcia źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu

 

nasadzenia1

 

 nasadzenia2

 

 nasadzenia3