Sadzonki drzew liściastych do rozdania mieszkańcom Radomia

W tegorocznej kontynuacji akcji wzbogacenia miasta Radomia w zieleń, tj. drzewa i krzewy zakupione ze środków projektu LIFE (w tym roku z części dotacji przydzielonej Uniwersytetowi Łódzkiemu – partnerowi projektu LIFE), podczas pikniku poświęconego zdrowiu i ochronie środowiska rozdawane będą mieszkańcom Radomia sadzonki drzew liściastych do nasadzenia „na własnych podwórkach”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r. w godzinach od 12:00 do 18:00 na Placu Corazziego oraz na terenie Parku Kościuszki. Ma na celu zachęcenie mieszkańców Radomia do dbałości o własne zdrowie oraz zainspirowanie do świadomego korzystania ze środowiska naturalnego, w tym selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W ramach akcji „kwiatki za odpadki” w zamian za przekazane odpady uczestnicy otrzymają sadzonki kwiatów natomiast za elektroodpady będzie można otrzymać nasiona łąki kwietnej. Poza tym na najmłodszych będzie czekało mnóstwo atrakcji m.in. stanowiska Virtual Reality, warsztaty „trash art” czy zajęcia „string art.” Całość Pikniku uświetni koncert zespołu Recycling Band.

Wszystkie drzewa nasadzone dotychczas i rozdane mieszkańcom miasta są  umieszczane systematycznie z opisem, lokalizacją i oznaczeniem źródła finansowania z projektu LIFE w bazie drzew na stronie Radomskie Drzewa (drzewa.radom.pl). Obdarowani na Pikniku sadzonkami mieszkańcy będą zobligowani do wskazania miejsca posadzenia rośliny, tak, aby można było umieścić je również w przedmiotowej bazie.

Mamy nadzieję, że akcja nasadzenia drzew i krzewów w Radomiu (w edycjach 2021 – 2022 ponad 500 sztuk roślin), w tym w ramach planowanego 28 maja 2022 r. Pikniku, znacząco poprawi lokalny mikroklimat i jakość powietrza w mieście.